фіолетова сукня_відбма_вампика_летюча миша+головні убопри_7-8